LZS Dobrzyń nad Wisłą

Strona poświęcona działalności Powiatowego Zrzeszenia LZS Dobrzyń nad Wisłą.

<< Zima z LZS Dobrzyń nad Wisłą >>
Ogłoszenie 2016 >> ogłoszenie
Karty zgłoszeniowe >> do pobrania

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto KDBS O/Dobrzyń n/Wisłą nr.:27 9550 0003 3006 0042 0303 0003