LZS Dobrzyń nad Wisłą

Strona poświęcona działalności Powiatowego Zrzeszenia LZS Dobrzyń nad Wisłą.

div align="center">

<< Zima z LZS Dobrzyń nad Wisłą >>
Zima 2017 ogłoszenie

Płatności
Odbiorca: Jerzy Wysocki
Nr rachunku: 27 9550 0003 3006 0042 0303 0003
Tytuł przelewu: imiona i nazwiska zgłoszonych osób | miejsce | numer turnusu lub data wyjazdu.